Δωροθέτες

Δωροθέτες

Ευχαριστούμε πολύ  όλες τις εταιρείες-δωροθέτες που στηρίζουν όλα αυτά τα χρονιά  τις δραστηριότητες της Λέσχης είτε με δώρα είτε με εκπτώσεις και θα πρέπει να τύχουν αντίστοιχης υποστήριξης από τα μέλη της.

Αν λοιπόν επιθυμούμε να προμηθευτούμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία τα οποία προσφέρει κάποιος από τους χορηγούς μας, θα πρέπει πρώτα να απευθυνόμαστε σε αυτούς.