Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η μοτοσυκλέτα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να δημιουργεί έντονα συναισθήματα και να μαγεύει. Είναι πηγή ελευθερίας, περιπέτειας και ψυχαγωγίας. Με σκοπό να απολαύσουμε την μοτοσυκλέτα μας και να εκπληρώσουμε τα περισσότερα από τα όνειρά μας και τις επιθυμίες μας, ιδρύσαμε την Ελληνική Λέσχη Μοτοσυκλετιστών  BMW.

Ιδρύεται στις 27 Ιουνίου 1997 απο 212 ιδρυτικά μέλη και ήταν η 43η λέσχη κατόχων BMW της Ευρώπης. Η πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία της είχε πραγματοποιηθεί στο Καλλξμάρμαρο στις 6 Μαίου 1995. Στίς αρχαιρεσίες που έγιναν στις 14 Ιανουαρίου 1998 εκλέγονται στο πρώτο ΔΣ, ο Κώστας Μητσάκης (Πρόεδρος), Τίτος Μπαλοθιάρης (Αντιπρόεδρος), Αριστείδης Λάμψας (Γ.Γραμματέας), Παναγιώτης Λάμψας (Ταμίας), Ηλίας Αντωνόπουλος (Υπευθ Εκδρομικού), Δημήτρης Φιλιππίδης (Έφορος δημ σχέσεων),Φαίδων Ευθυμίου (Υπευθ. Εκδηλώσεων).

Η λέσχη είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την BMW MOTORRAD HELLAS και είναι μέλος του BMW Clubs Europe (BCE).

Στεγάζεται στην οδό Ηρακλειδών 31-33 στο Θησείο, Τ.Κ. 11851.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Οι άνθρωποι του εκδρομικού τμήματος της Λέσχης, καταρτίζουν στην αρχή κάθε χρόνου, ένα ετήσιο πρόγραμμα εκδρομών ανα την Ελλάδα το οποίο τηρείται σχολαστικά. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και το φαγητό είναι προσεκτικά επιλεγμένα για να ικανοποιούν και το πιο απαιτητικό μέλος. Προτεραιότητα στις εκδρομές μας εί- ναι πάνω απ’ όλα η ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Οι δραστηριότητες της λέσχης περιλαμβάνουν:

 • Εκδρομές στην Ελλάδα  και Στο εξωτερικό
 • Σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης
 • Σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης πάνω σε μοτοσυκλετιστικά θέματα
 • Κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις
 • Εκδηλώσεις με ποικίλα περιεχόμενα ανάλογα  με τα ενδιαφέροντα των μελών

Τα μέλη της Λέσχης συναντιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 20:00  στα γραφεία της στο θησειο. Για να εγγραφείτε ως μέλος της λέσχης μας ελάτε να γνωριστούμε από κοντά κάποια Τετάρτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε  κάτοχος και οδηγός μιας μοτοσυκλέτας BMW.

Απόκτηση Ιδιότητας Μέλους 

Για την απόκτηση της ιδιότητας του Τακτικού μέλους, είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης, στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο,ωστε να καταχωρηθεί στο μητρώο μελών μας.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να προσυπογράφεται και από τα δύο (2) ενεργά Τακτικά μέλη του Σωματείου.

Ενεργά μέλη του Σωματείου, όπου αναφέρεται ο όρος, θεωρούνται αυτά που δεν έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Υπάρχει υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής η οποία διαφέρει με τον τόπο κατοικίας των μελών (περισσότερες πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της Λέσχης μας).

Με την εγγραφή του το κάθε μέλος απολαμβάνει κάποια προνόμια όπως:  Ταυτότητα μέλους η οποία εκδίδεται απο το BMW Clubs Europe (BCE), εκπτώσεις στα καταστήματα του χώρου της μοτοσυκλέτας τα οποία είναι δωροθέτες, συμμετοχή σε εκδρομές, σεμινάρια και δραστηριότητες της Λέσχης, τεχνικές συμβουλές και βοήθεια αν χρειάζεσαι και φυσικά τη χαρά να είσαι κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του BMW RIDERS CLUB HELLAS.

Δικαιώματα των τακτικών μελών ειναι:    

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν κατά κανόνα ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα των τακτικών μελών είναι:

α Να εκλέγονται σε όλα τα αξιώματα, εφ’ όσον έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β. Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στις αρχαιρεσίες.

γ. Να μπαίνουν ελεύθερα, στα εντευκτήρια και τους χώρους του Σωματείου, να χρησιμοποιούν, το υλικό και να απολαμβάνουν τα προνόμια που θα αποφασιστεί να παραχωρηθούν στα μέλη.

δ. Να προτείνουν άλλα άτομα για μέλη, προσυπογράφοντας την αίτηση εγγραφής τους. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) νέα μέλη κάθε χρόνο.

Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα παραπάνω δικαιώματα, εκτός του να εκλέγονται και να προτείνουν άλλα άτομα για μέλη.

Οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι:

α. Να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδρομή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου στον Ταμία του Σωματείου ή στο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, αναπροσαρμόζει κατά περιόδους το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του παράβολου εγγραφής.

β. Να καταβάλουν έκτακτη εισφορά ύψους μέχρι το 1/2 της τακτικής, σε εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Να καταβάλουν την εκάστοτε ειδική εισφορά που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

δ. Να συμμετέχουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους στις εκδηλώσεις του Σωματείου, και να εργάζονται με ζήλο και ανιδιοτέλεια για την προώθηση και την εκπλήρωση των σκοπών του.

ε. Να πειθαρχούν στις εντολές της Διοίκησης και να μη συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανάρμοστο προς την ιδιότητα του μέλους.

στ. Να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου, να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ασκούν τα εκλογικά τους καθήκοντα.

Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις, εκτός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Κατά κανόνα η δυνατότητα άσκησης από τα μέλη των δικαιωμάτων τους εξαρτάται από την τήρηση/ίων υποχρεώσεων τους. Οπωσδήποτε, τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, δεν έχουν δικαίωμα. υποψηφιότητας και ψήφου στις Γενικές. Συνελεύσεις, ούτε μπορούν να προτείνουν άλλα άτομα για μέλη.

Κανονισμός Λέσχης σχετικά με την Κοινωνική Δικτύωση.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα,  που ως μέσο και διαδικασία σχετίζεται με την προσωπική έκφραση, επικοινωνία, πρόσβαση και αλληλεπίδραση μεταξύ των Μελών, με στόχο την διασύνδεση  και την ανταλλαγή απόψεων.

 1. Παρακαλείσθε  κατά τις αναρτήσεις σας είτε διατυπώνοντας απόψεις σας είτε αναρτώντας υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλπ), να το κάνετε επώνυμα και να μην καταχράζεστε  τα μέσα της κοινότητας.
 2. Αποφύγετε την σύνδεση με ψεύτικους λογαριασμούς.
 3. Μην χρησιμοποιείτε τον επίσημο τίτλο της Λέσχης ή τη θέση σας μέσα σε αυτή, για προώθηση προϊόντων ή για προσωπικό σας όφελος.
 4. Αποφύγετε τα υβριστικά σχόλια.
 5. Αποφύγετε να διατυπώνετε προσωπικές απόψεις εκπροσωπώντας τη Λέσχη.

 

Το BMW Riders Club Hellas, εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. και τα εκλεγμένα Μέλη του και η επίσημη θέση του εκφράζεται δια μέσω του Προέδρου του γραπτώς ή προφορικώς.

Όσοι δεν ακολουθούν τους κανονισμούς, θα απομακρύνονται από τη Λέσχη λόγω έλλειψης σεβασμού έναντι των κανονισμών και των έτερων Μελών μας.


Benefits_members of BMW Clubs Europa 20121

Ιδρυτικό μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΕΛ.ΜΟΤ.Ο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Το Εκδρομικό Πρόγραμμα της Λέσχης, είναι η κύρια πηγή περιπέτειας και αναψυχής.

Προτεραιότητά μας στις εκδρομές, είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων, η τήρηση του προγράμματος και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μελών.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

☻Τα σημεία και οι ώρες συναντήσεως των μελών για ομαδική πορεία,     ανακοινώνονται μέσω του site κατά την ανακοίνωση της εκδρομής. Η ώρα συναντήσεως και η ώρα αναχωρήσεως διαφέρουν ώστε να δωθεί χρόνος ενημερώσεως της ομάδας για την πορεία και ετοιμασία οχημάτων (καύσιμα κ.λ.π.) και οδηγών.

☻Οι ώρες συναντήσεως και αναχωρήσεως τηρούνται σχολαστικά, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών.

☻Οδηγοί και συνεπιβάτες δεν θα γίνονται δεκτοί σε ομαδική πορεία, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ένδυσης / ασφαλείας (κράνος, γάντια, μπότες, μπουφάν, παντελόνι μοτο κ.λ.π.).

☻Η μοτοσυκλέτα μας πρέπει να είναι σωστά συντηρημένη, ελεγμένη η πίεση των ελαστικών, η στάθμη του λαδιού και το ντεπόζιτο γεμάτο βενζίνη.

☻Ενημερώνουμε έγκαιρα το Εκδρομικό Τμήμα (τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την εκδρομή), για κρατήσεις δωματίων σε Ξενοδοχεία και γευμάτων σε εστιατόρια, στις μονοήμερες εκδρομές.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τα Ξενοδοχεία ζητούν προκαταβολή για τη δέσμευση δωματίων, η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται δεκτή με προπληρωμένη κράτηση.

Επίσης, σε περιπτώσεις διαθέσεως περιορισμένων δωματίων, θα τηρείται σειρά προτεραιότητος κρατήσεως.

☻Ο Αρχηγός της εκδρομής μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα, κρίνοντας βάσει των καιρικών και κυκλοφοριακών συνθηκών με πιθανό κίνδυνο ατυχήματος.

☻Εάν κάποιο μέλος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και φέρει μαζί του ειδική φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να ενημερώνει τον αρχηγό πορείας σχετικά, προ της αναχωρήσεως.

☻Πρόσθετο / έκτακτο εκδρομικό πρόγραμμα, μπορεί να οργανωθεί, ανάλογα με τις προτάσεις των μελών, με έγκαιρη ενημέρωση.

☻Για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, πρέπει να καλείτε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Εκδρομικού Τμήματος ή στα Γραφεία της Λέσχης, κάθε Τετάρτη βράδυ (20:00 – 22:00).

☻Σημειώστε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν στο ημερολόγιό σας και δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ

 Δεν πίνω όταν πρόκειται να οδηγήσω την μοτοσυκλέτα μου.

Όταν οδηγώ μοτοσυκλέτα, υπολογίζω ότι μπορεί να έρθω σ’ επαφή με την επιφάνεια του δρόμου ή με σίδερα και γι’ αυτό το λόγο φέρω πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ακόμα και για την πιό κοντινή διαδρομή, όπως: Το κράνος πρέπει να τοποθετείται στο μέλος του σώματος για το οποίο προορίζεται. Το μπουφάν, το παντελόνι, οι μπότες και τα γάντια, πρέπει να είναι κατασκευασμένα για χρήση μοτοσυκλέτας.

Η χρήση ακουστικών για μουσική, κινητό τηλέφωνο ή ενδοεπικοινωνία, αποσπά θανάσιμα την προσοχή μου. Όταν θέλω να επικοινωνήσω τηλεφωνικώς, σταματώ στην άκρη του δρόμου και όταν θέλω ν’ ακούσω μουσική, το κάνω σε παύση της πορείας (εξαιρείται η ανοιχτή ακρόαση από RT και LT).

Οδηγώ προσεκτικά σύμφωνα με τον ΚΟΚ και ανάλογα με τις καιρικές, οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Σταματώ σε κάθε διασταύρωση εντός πόλεως, ανεξάρτητα αν έχω ή όχι stop, έχω ή όχι προτεραιότητα.

Πριν ξεκινήσω από πράσινο φωτεινό σηματοδότη, ελέγχω ότι όσοι έχουν κόκκινο, έχουν σταματήσει. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, αποτελεί Εθνικό Σπορ !!!

 Οδηγώ πάντα με αναμμένη τη μεσαία σκάλα των φώτων.

Έχω πάντα καλοσυντηρημένη τη μοτοσυκλέτα μου.

Φροντίζω να έχω ενημερώσει τον συνεπιβάτη μου για τις σωστές αντιδράσεις – τοποθετήσεις του σώματός του κατά τη διαδρομή.

Αποφεύγω να πατάω ότι γυαλίζει!!!

Τα ζώα στους επαρχιακούς δρόμους δεν έχουν προβλεπόμενη αντίδραση στην παρουσία μας. Τα ζώα (δίποδα), εντός πόλεων, ομοίως !!!

Το φόρτωμα της μοτοσυκλέτας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή! Τα μεγαλύτερα βάρη τα τοποθετώ όσο το δυνατόν χαμηλότερα και εμπρός από τον άξονα του πίσω τροχού.

Οι ιμάντες, τα “δίχτυα” και τα “χταπόδια” δεν πρέπει να είναι φθαρμένα.

Το συνολικό βάρος των αποσκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή όριο.

Το φαρμακείο να είναι πάντα εύκαιρο σε άμεση ζήτηση και με φάρμακα εντός ημερομηνίας λήξεως.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

 • Κράνος – Μπαλακλάβα
 • Μαντήλι / Φουλάρι
 • T – Shirt (2)
 • Φούτερ ή Φλιζ (1)
 • Κάλτσες Ισοθερμικές (1)
 • Κάλτσες Βαμβακερές (1) (2)
 • Εσώρουχα Ισοθερμικά (1)
 • Μπότες Μοτοσυκλέτας
 • Μπουφάν Μοτοσυκλέτας
 • Παντελόνι Μοτοσυκλέτας
 • Ζώνη Μέσης Μοτοσυκλέτας

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης (3)
 • Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ή Τρίπτυχο για χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Διαβατήριο (3)
 • Συνάλλαγμα (για χώρες εκτός Ε.Ε.) (3)
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και Πράσινη Κάρτα (3)
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Κάρτα Υγείας Εξωτερικού από τον Ασφαλιστικό μας Φορέα (3)
 • Οδικοί Χάρτες
 • Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας και Αντιπροσώπων BMW των χωρών που θα επισκεφτούμε (3)
 • Χρήσιμα Τηλέφωνα των χωρών επίσκεψης (Αστυνομία, Προξενείο, Α’ Βοήθειες, Μέτεω κ.λ.π.) (3)
 • Εισιτήρια Πλοίου (για θαλάσσιες μετακινήσεις)
 • Πιστωτική Κάρτα

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Αδιάβροχο (εάν η στολή μοτοσυκλέτας δεν είναι αδιάβροχη)
 • Εργαλειοθήκη (♣)
 • Φαρμακείο πλήρες (♣♣)
 • Είδη Ατομικής Υγιεινής
 • Σαπούνι πλυσίματος στο χέρι
 • Φωτογραφική Μηχανή και Φορτιστής Μπαταρίας
 • Κινητό Τηλέφωνο και Φορτιστής Μπαταρίας
 • GPS εάν υπάρχει διαθέσιμο
 • Δεύτερα Κλειδιά μοτοσυκλέτας και Κλειδαριάς Ασφαλείας
 • Κλειδαριά Ασφαλείας
 • Μπανάνα μέσης
 • Ιμάντας πρόσδεσης
 • Δίχτυ ή Χταπόδια
 • Νερό
 • Γυαλιά Ηλίου
 • Γυαλιά υποβοήθησης
 • Σετ ραψίματος

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Εσώρουχα
 • T – Shirts
 • Κάλτσες Βαμβακερές
 • Πιζάμες
 • Μαγιό (2)
 • Φούτερ ή Φλιζ (1)
 • Παντελόνι jeans ή υφασμάτινο
 • Παπούτσια (δεύτερο ζευγάρι)
 • Παντόφλες ή Σαγιονάρες
 • Σορτς

 

(♣) ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Εκτός από τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή εργαλεία, χρήσιμο είναι να διαθέτουμε και τα εξής:

 • Μια (1) Ντίζα πασπαρτού (για συμπλέκτη ή γκάζι)
 • Ένα (1) Σετ Επισκευής Ελαστικών Tubeless
 • Ένα (1) Fast
 • Μερικές επιπλέον Ηλεκτρικές Ασφάλειες
 • Μια (1) Λάμπα Προβολέα
 • Μια (1) Λάμπα Stop
 • Διάφορα Tire Up
 • Ένα (1) Φακό Μπαταρίας

 

(♣♣) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 • Παυσίπονα
 • Αντισταμινικά (χάπια και αλοιφή)
 • Strips Τραυμάτων
 • Γάζες
 • Βαμβάκι
 • Οινόπνευμα
 • Betadine
 • Ράμματα
 • Αντισηπτικά Χαρτομάντηλα
 • Αιμοστατικός Επίδεσμος
 • Ελαστικός Επίδεσμος, Ψαλιδάκι
 • Απωθητικά Εντόμων (Autan)
 • Ειδικά Φάρμακα (εάν χρησιμοποιούνται)

 

Αρχείο με Αφίσες