40% αύξηση των ενεργών μελών της Λέσχης μας μέσα στο 2016 και συνεχίζουμε!!!

40% αύξηση των ενεργών μελών της Λέσχης μας μέσα στο 2016 και συνεχίζουμε!!!

40% αύξηση των ενεργών μελών της Λέσχης μέσα στο 2016 και συνεχίζουμε…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!

 

DSCN7602