Νέο ΦΕΚ για τις ιστορικές πινακίδες- πρόστιμο 1500 ευρώ.

Νέο ΦΕΚ για τις ιστορικές πινακίδες- πρόστιμο 1500 ευρώ.

Το νέο ΦΕΚ σχετικά με τις ιστορικές πινακίδες και την χρήση τους  ισχύει από τις 16 Οκτωβρίου 2017.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι τα οχήματα με ιστορικές πινακίδες δεν μπορούν να κυκλοφορούν πλέον για δοκιμές και χιλιόμετρα συντήρησής, και δεν μπορούν να μεταβούν στους χώρους των εκδηλώσεων με ” αυτοκίνητη μεταβίβασή τους “, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1500 ευρώ.

Διαβάστε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 3641 16 10 2017