Κριεκούκης

Κριεκούκης

¨Κριεκούκης¨ (Ταβέρνα).

Στρατηγού Νικολάου Ρόκκα 76, 19600 Μάνδρα Αττικής.

Τηλ.: 210 5558328.

Web:

E-mail:

KIOSK 46 Τουρ. Περίπτερο Χαϊδαρίου – Ταβέρνα ¨Κριεκούκης ¨ : 19 χλμ.