Μπάρμπα Βασίλης

Μπάρμπα Βασίλης

¨Μπάρμπα Βασίλης¨ (Εστιατόριο).

Σπύρου Πολυχρόνη, 19014 Μικροχώρι Αττικής.

Τηλ.: 22950 56025.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Εστιατόριο ¨Μπάρμπα Βασίλης¨: 15 χλμ.