Ταβέρνα ¨ Ο Λινάρδος¨

Ταβέρνα ¨ Ο Λινάρδος¨

Ταβέρνα ¨ Ο Λινάρδος¨ (Ταβέρνα).

Παλαιά Εθν. Οδός Θηβών, 19012 Οινόη Αττικής.

Τηλ.: 22630 51230.

Web:

E-mail:

KIOSK 46 Τουρ. Περίπτερο Χαϊδαρίου – Ταβέρνα ¨Ο Λινάρδος¨: 38 χλμ.