Ταβέρνα της Χαράς

Ταβέρνα της Χαράς

¨Ταβέρνα της Χαράς¨ (Ταβέρνα).

Ι. Σακελλαρίου, 19012 Βίλια Αττικής.

Τηλ.: 6973 670605.

Web:

E-mail:

KIOSK 46 Τουρ. Περίπτερο Χαϊδαρίου – ¨Ταβέρνα της Χαράς¨ : 47 χλμ.