Το Πέτρινο του Μπερτόλη

Το Πέτρινο του Μπερτόλη

¨Το Πέτρινο του Μπερτόλη¨ (Εστιατόριο).

Αγ. Αθανασίου 3, 19007 Γραμματικό Αττικής.

Τηλ.: 22940 61197.

Web: www.bertolis.business.site

E-mail:

Εντευκτήριο Λέσχης – Εστιατόριο ¨Το Πέτρινο του Μπερτόλη¨: 50 χλμ.