Η Γκρίζα Αρκούδα

Η Γκρίζα Αρκούδα

¨Η Γκρίζα Αρκούδα¨ (Ταβέρνα).

Επταλόφου 57, 33057 Επτάλοφος – Αγόριανη Φωκίδος.

Τηλ.: 22340 61277.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Ταβέρνα ¨Η Αρκούδα¨: 164 χλμ.