Θανάσης

Θανάσης

¨Θανάσης¨ (Παραδοσιακή Ταβέρνα).

Μεγάλο Χωριό, 36100 (Καρπενήσι) Ευρυτανίας.

Τηλ.: 22370 41213.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Θανάσης¨ : 265 χλμ.