Το Φαγοτόπι του Μουσούλια

Το Φαγοτόπι του Μουσούλια

¨Το Φαγοτόπι του Μουσούλια¨ (Ταβέρνα).

Κρίκελλο, 36076 (Καρπενήσι) Ευρυτανίας.

Τηλ.: 22370 71093.

Web: www.mousoulias.blogspot.com

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Το Φαγοτόπι του Μουσούλια¨ : 259 χλμ.