Λίσσε

Λίσσε

¨Λίσσε¨ (Ταβέρνα).

Επαρχ. Οδός Σερρών – Κάτω Βροντού, 66033 Οχυρό Δράμας.

Τηλ.: 25230 23232.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Λίσσε¨ : 601 χλμ.