Ο Μύλος

Ο Μύλος

¨Ο Μύλος¨ (Παραδοσιακή Ταβέρνα).

Κόνιτσα, 44100 Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Τηλ.: 26550 24293.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Ο Μύλος¨ : 449 χλμ