Πάρκο Ναυτικού Ομίλου

Πάρκο Ναυτικού Ομίλου

¨Πάρκο Ναυτικού Ομίλου¨ (Εστιατόριο).

Κωνσταντίνου Κανάρη 3, 45445 Λίμνη Ιωαννίνων.

Τηλ.: 26510 77721.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Πάρκο Ναυτικού Ομίλου¨ : 387 χλμ.