Πιθάρι

Πιθάρι

¨Πιθάρι¨ (Εστιατόριο).

Ηρακλείτου, 30131 Γιαννούζι – Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Τηλ.: 26410 57293.

Web: www.pithari-agrinio.gr

E-mail: info@pithari-agrinio.gr

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Πιθάρι¨ : 248 χλμ.