Τα 3 Πλατάνια

Τα 3 Πλατάνια

¨Τα 3 Πλατάνια¨ (Παραδοσιακό Εστιατόριο).

Ανήλιο, 44200 Ανήλιο Ιωαννίνων.

Τηλ.: 26560 42333, 6977 095204.

Web: www.tria-platania.business.site

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Τα 3 Πλατάνια¨ : 423 χλμ.