Το Ταβερνάκι του Σταθμού

Το Ταβερνάκι του Σταθμού

¨Το Ταβερνάκι του Σταθμού¨ (Ταβέρνα).

Εθνικής Αμύνης 94, 66100 Δράμα.

Τηλ.: 25210 45925.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Το Ταβερνάκι του Σταθμού¨ : 611 χλμ.