Γεωργαντάς

Γεωργαντάς

¨Γεωργαντάς¨ (Παραδοσιακή Ταβέρνα).

Επαρχ. Οδός Καρύταινας – Στεμνίτσας 96, 22022 Καρύταινα Αρκαδίας.

Τηλ.: 27910 31009.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Γεωργαντάς¨ : 187 χλμ.