Ερωδιός

Ερωδιός

¨Ερωδιός¨ (Μπαρ – Εστιατόριο – Κάμπινγκ).

Γιάλοβα,  24001 Μεσσηνία.

Τηλ.: 27230 23269.

Web: www.erodioss.gr

E-mail: info@erodioss.gr

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Ερωδιός¨ : 249 χλμ.