Η Ταβέρνα του Αντώνη & της Πόλυς

Η Ταβέρνα του Αντώνη & της Πόλυς

¨Η Ταβέρνα του Αντώνη & της Πόλυς¨ (Ταβέρνα – Πανσιόν).

Κάτω Ζαχλωρού, 25001 Αχαΐα.

Τηλ.: 26920 22789, 6983 125616.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Η Ταβέρνα του Αντώνη & της Πόλυς¨ : 160 χλμ.