Ο Μάγκας

Ο Μάγκας

¨Ο Μάγκας¨ (Παραδοσιακή Ταβέρνα).

Επαρχ. Οδός Κιάτου – Βυτίνας, 20016 Κεφαλάρι Άργους – Αργολίδα.

Τηλ.: 27470 22280.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Ο Μάγκας¨ : 105 χλμ.