Ο Μαύρος Πειρατής

Ο Μαύρος Πειρατής

¨Ο Μαύρος Πειρατής¨ (Ψαροταβέρνα).

Νέο Οίτυλο, 23062 Μάνη Λακωνίας.

Τηλ.: 27330 59363.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Ο Μαύρος Πειρατής¨ : 266 χλμ.