Το Χάνι του Χανιά

Το Χάνι του Χανιά

¨Το Χάνι του Χανιά¨ (Εστιατόριο).

Άνω Τρίκαλα, 20400 Κορινθία.

Τηλ.: 27430 91140, 6946 500645.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Το Χάνι του Χανιά¨ : 119 χλμ.