Λίμνη Μουσών

Λίμνη Μουσών

¨Λίμνη Μουσών¨ (Φαγητό – Καφές – Ποτό). 

Ησιόδου, 32002, Άσκρη Βοιωτίας.

Τηλ.: 22620 67654, 210 2853477, 6944 543361, 6974 113180.

Web: www.limnimouson.gr

E-mail: info@limnimouson.gr

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Λίμνη Μουσών¨ : 83 χλμ.