Η Βλάχα

Η Βλάχα

¨Η Βλάχα¨ (Εστιατόριο).

Βλάχα Τρικάλων, 42032 Τρίκαλα.

Τηλ.: 24340 71890.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Εστιατόριο ¨Η Βλάχα¨ : 332 χλμ.