Λαδοφάναρο

Λαδοφάναρο

¨Λαδοφάναρο¨ (Εστιατόριο).

Υψηλάντου, 42100 Τρίκαλα.

Τηλ.: 24310 74610.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Εστιατόριο ¨Λαδοφάναρο¨ : 302 χλμ