Ο Τάκης

Ο Τάκης

¨Ο Τάκης¨ (Εστιατόριο).

Πλατεία Αδαμαντίου Μάνιαρη, 40006 Αμπελάκια Τεμπών.

Τηλ.: 24950 93462.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Εστιατόριο ¨Ο Τάκης¨ : 350 χλμ.