Προγούλης

Προγούλης

¨Προγούλης¨ (Παραδοσιακή Ταβέρνα).

Ανδρέα Πολέντα 3, 73007 Βρύσες Χανίων.

Τηλ.: 28250 51086.

Web:

E-mail: