Τα Κανάβια

Τα Κανάβια

¨Τα Κανάβια¨ (Εστιατόριο).

Ελάτη Τρικάλων, 42032 Τρίκαλα.

Τηλ.: 24340 71201.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Εστιατόριο ¨Τα Κανάβια¨ : 327 χλμ.