Η BMW επενδύει στην τεχνολογία Blockchain για διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η BMW επενδύει στην τεχνολογία Blockchain για διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το γερμανικό group πρωτοπορεί με το πιλοτικό Part Chain project για την ιχνηλάτηση εξαρτημάτων

Το Blockchain είναι μία τεχνολογία που επιτρέπει τον απαραβίαστο διαμοιρασμό δεδομένων με δυνατότητες εφαρμογής σε όλη την αξιακή αλυσίδα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια από τις εταιρίες που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι το group BMW, για να εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα εξαρτημάτων και πρώτων υλών που προμηθεύεται από διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες πολλαπλών σταδίων.

Οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Γενικά, παρατηρείται εμπλοκή πολυάριθμων παικτών σε διαφορετικά στάδια παράδοσης και υψηλή συχνότητα ραγδαίων μεταβολών. Γι’ αυτό το λόγο, ενίοτε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την ιχνηλάτηση της προέλευσης ενός εξαρτήματος ή της διαδρομής εφοδιασμού, για παράδειγμα. Μέχρι τώρα, η συνήθης πρακτική ήταν οι συνεργάτες να διαχειρίζονται έκαστος τα δικά του δεδομένα ανεξάρτητα. Τα αντίστοιχα συστήματα πληροφορικής των εταιρειών δεν μπορούσαν πάντα να επικοινωνούν με συνέπεια μεταξύ τους. Για τους εμπειρογνώμονες επί θεμάτων προμηθειών και για το δίκτυο προμηθευτών, η διασφάλιση διαφάνειας απαιτούσε επισταμένη χειρωνακτική προσπάθεια. Έτσι, το γερμανικό Group ξεκίνησε το Part Chain project προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη ιχνηλασιμότητα των εξαρτημάτων (σχεδόν με το πάτημα ενός διακόπτη), ώστε να πετυχαίνει την άμεση διαφάνεια δεδομένων σε περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες για όλους τους εταίρους που θα εμπλέκονταν στο μέλλον.

Το PartChain επιτρέπει απαραβίαστη και σταθερά επαληθεύσιμη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το 2019, το πιλοτικό project επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ιχνηλάτηση εξαρτημάτων, ενώ μακροπρόθεσμα θα μπορεί να πραγματοποιεί ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα κρίσιμων πρώτων υλών, από την εξόρυξη μέχρι το χυτήριο.

Το PartChain χρησιμοποιεί τεχνολογίες Cloud (π.χ. Amazon Web Services, Microsoft Azure) επιπλέον των λύσεων Blockchain. Αυτό παρέχει δυνατότητα ιχνηλάτησης της προέλευσης των εξαρτημάτων από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους χωρίς κάποιο κίνδυνο παραποίησης.

Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI)

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σε επίπεδο βιομηχανίας στην οποία συμμετείχαν 120 κορυφαίες εταιρείες από τους κλάδους του αυτοκινήτου, της μετακίνησης και της τεχνολογίας. Στο MOBI, η εταιρεία ηγείται μιας ομάδας εργασίας που ασχολείται με θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κοινός στόχος των μελών του MOBI είναι να συνεισφέρουν στην πρόοδο της τεχνολογίας Blockchain στο χώρο της μετακίνησης.

Νίκος Τσάδαρης