M 1000 RR

M 1000 RR

M 1000RR … η πρώτη BMW δια χειρός Μ είναι γεγονός!!!