Ταβέρνα Καλλίτση¨ (Χασαποταβέρνα)

Ταβέρνα Καλλίτση¨ (Χασαποταβέρνα)

¨Ταβέρνα Καλλίτση¨ (Χασαποταβέρνα).

Κουντουριώτου, 34005 Λίμνη Ευβοίας, Εύβοια.

Τηλ.: 6933 001420.

Web:

Email:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Ταβέρνα Καλλίτση¨ : 122 χλμ.