111.ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ)

111.ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ)