Ϊδρυμα “Άγια Φιλοθέη”

Ϊδρυμα “Άγια Φιλοθέη”

  • Date: 17 Dec 2017
  • Venue:
  • Location:

Κυριακή 17.12.2017 Η Λέσχη μας στηρίζει το ίδρυμα «Η Αγία Φιλοθέη».