Εκδήλωση BMW Riders Club Hellas 18/11/2023 – Θεσσαλονίκη (Μ.Ο.Θ.)