Παρουσίαση “ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ” από τον Άγγελο Σινάνη 2016