Το Πόρτο

Το Πόρτο

¨Το Πόρτο¨ (Ταβέρνα).

Ακτή Οιάνθης, 33052, Γαλαξίδι Φωκίδος.

Τηλ.: 22650 41182.

Web: www.tavernaporto.com

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – Ταβέρνα ¨Το Πόρτο¨: 180 χλμ.