Χάνι Ρέρεσι

Χάνι Ρέρεσι

¨Χάνι Ρέρεσι¨ (Παραδοσιακό Εστιατόριο).

Ευπάλιο, 33056 Φωκίδος.

Τηλ.: 26340 52333.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Χάνι Ρέρεσι¨ : 277 χλμ.