Μπουκιά – Μπουκιά

Μπουκιά – Μπουκιά

¨Μπουκιά – Μπουκιά¨ (Εστιατόριο).

Ακαδημίας 4, 45332 Ιωάννινα.

Τηλ.: 26510 77767.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Μπουκιά – Μπουκιά¨ : 385 χλμ