Φύσα Ρούφα

Φύσα Ρούφα

¨Φύσα Ρούφα¨ (Εστιατόριο – Μαγειρείο).

Αβέρωφ, 45444 Ιωάννινα.

Τηλ.: 26510 26262.

Web: www.fysaroufa.gr

E-mail: johndimou1@gmail.com

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Φύσα Ρούφα¨ : 385 χλμ.