Στου Δέκλερη

Στου Δέκλερη

¨Στου Δέκλερη¨ (Εστιατόριο).

Άνω Τρίκαλα, 20400 Κορινθία.

Τηλ.: 27430 91358, 6944 914385.

Web: www.dekleris.gr

E-mail:

ΣΕΑ Μεγάρων – Εστιατόριο ¨Στου Δέκλερη¨ : 119 χλμ.