Limeni Village

Limeni Village

¨Limeni Village¨ (Εστιατόριο – Ξενοδοχείο).

Λιμένι Αρεόπολης, 23062 Λακωνία.

Τηλ.: 27330 51111, 27330 51112.

Web: www.limenivillage.gr

E-mail: info@limenivillage.gr

ΣΕΑ Μεγάρων – ¨Limeni Village¨ : 248 χλμ.