Ο κήπος της Φροσύνης

Ο κήπος της Φροσύνης

¨Ο κήπος της Φροσύνης¨: (Εστιατόριο).

Βουκολιές , Χανιά ,73002.

Τηλ.: 6986601049

Web:

E-mail:

Λιμάνι ( Σούδα Χανίων)  – ¨Ο κήπος της Φροσύνης ¨ : 32 χλμ.