Τα Παραγάδια

Τα Παραγάδια

¨Τα Παραγάδια¨ (Ψαροταβέρνα).

Ψαράδες (Μεγάλης Πρέσπα), 53077 Πρέσπες Φλώρινας.

Τηλ.: 23850 46240.

Web:

E-mail:

ΣΕΑ Καπανδριτίου – ¨Τα Παραγάδια¨ : 509 χλμ.