Πωλείται GPS BMW NAVIGON VI PRO από μέλος μας

Πωλείται GPS BMW NAVIGON VI PRO από μέλος μας

Πωλείται GPS BMW NAVIGON VI PRO είναι το τελευταίο μοντέλο που έχει κυκλοφορήσει . Δεν έχει χρησιμοποιηθεί . Αγορά €1050 καινούργιο -πώληση €750 

Πωλείται λόγο αλλαγής μοτοσικλέτας .
Είναι συμβατό στα περισσότερα μοντέλα Από 2013 και μετά . Στράτος Καγιόπουλος 6972449497