100 χρόνια BMW Motorrad

100 χρόνια BMW Motorrad

100 χρόνια BMW μηχανές 100 χρόνια δημιουργίας 100 χρόνια ατελείωτη μαγείας!!

Εορτάζονται δύο ιδιαίτερες εκδόσεις R18 & R Ninet!

https://www.bmw-motorrad.de/de/models/heritage/r18/100years.html

https://www.bmw-motorrad.de/de/models/heritage/rninet/100years.html