Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από εκλογές στις 28/06/2023
Πρόεδρος: Καψοκαβάδης Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος\Ταμίας\Υπεύθυνος Υλικού: Σταύρας Σταμάτιος
Γραμματέας: Καλλιγέρης Ευάγγελος
Υπεύθυνος Εκδρομικού: Κατσίρος Γεώργιος
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων & δημοσίων σχέσεων: Νάνης Βασίλειος
Το νέο μας διοικητικό εξελέγη χθες ευχόμαστε Καλή θητεία και καλή δύναμη!